Absalon Add-ons

Absalon add-ons är utvecklade för minska kostnader, etablera “best practice” för ett antal branscher och innovation som lyfter Dynamics 365-plattformen några nivåer ytterligare.

Med Absalons unika prenumerationsmodell får kunder tillgång till samtliga Absalon add-ons utan extra kostnader.

Absalon Accelerator

En Absalon add-on för primärt företag inom tjänstebranschen och tillverkande företag. Fungerar även för andra branscher med likvärdiga behov.

Absalon Trade Sale

En Absalon add-on för primärt företag inom Life Science och branschen för konsumentprodukter.

Absalon GDPR-add on

En Absalon add-on som dramatiskt förenklar stödet i GDPR-processen på Microsoft Dynamics 365